Dat er een verschil bestaat tussen kW en kWh wist u al. Voor de berekening van de nieuwe distributienettarieven (het capaciteitstarief dus) wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het vermogen dat u afneemt; ook wel pieken genoemd, en die drukken we uit in kW.

In een eerdere blogpost gaven we reeds een rekenvoorbeeld, en stelden we heel duidelijk waarom het absoluut noodzakelijk is dat het capaciteitstarief er komt. Nu we daar met zijn allen van overtuigd zijn gaan we even dieper in op de exacte berekening die schuilgaat achter deze term.

Stap voor stap nemen we u mee van ogenblikkelijk vermogen, naar kwartiervermogen, maandpiek en gemiddelde maandpiek. Uiteindelijk komen we aan bij wat ons allen het meest aanbelangt: de kostprijs, en hoe die finaal berekend wordt.

Ogenblikkelijk vermogen

Al onze elektrische apparaten verbruiken energie. Totnogtoe waren we het gewoon dat er op onze afrekening stond hoeveel kWh (kilowattuur) we verbruikt hadden op een jaar, en daar betaalden we een prijs voor. kWh is een maatstaf voor de totale hoeveelheid energie. Dat kan de hoeveelheid zijn van een maand, een jaar, of zelfs van 1 keer gebruik: bvb. “hoeveel kWh verbruikt een vaatwasser om 1 keer de vaat te doen?”.

Om tot die hoeveelheid te komen bekijken we hoeveel vermogen een apparaat trekt (kW) en hoe lang het dat doet. Dit vermogen wisselt quasi elke seconde. Dit is het ogenblikkelijk vermogen en wordt vaak ook uitgedrukt in Watt. Een gloeilamp verbuikt 60W, een ledlamp 5W, enz. Een vaatwasser voert in 1 cyclus verschillende taken uit (spoelen, pompen, verwarmen, drogen,…) en zal gedurende de twee uur waarin hij aan het werk is regelmatig een ander vermogen trekken. Om te spoelen kan dat bvb. 150W zijn, maar om water te verwarmen is dat mogelijk 1200W.

Kwartiervermogen

Binnen het capaciteitstarief is het niet de bedoeling om elke seconde te kijken wat u doet, noch om net die seconde met de hoogste piek in rekening te brengen. Er zal daarentegen gekeken worden naar het gemiddelde over een kwartier.

Als u 5 minuten 200W verbruikt, 2 minuten 5000W en 8min 600W, dan levert dit een gemiddelde op van (5*200+2*5000+8*600)/15=1053W, of 1,05kW.

Dit is het kwartiervermogen. Lagere pieken vlakken dus hogere pieken af, binnen eenzelfde kwartier. Op onderstaande grafiek zie je in het blauw het ogenblikkelijk vermogen, en in het oranje het gemiddelde kwartiervermogen. Wat daarbij opvalt is dat er ogenblikkelijke pieken zijn tot 4,8kW, terwijl het hoogste gemiddelde slechts 2,9kW is in dit voorbeeld.

Belangrijk om te weten is dat elk kwartier start om bvb. 18:00 en eindigt op 18:14:59. Het volgende kwartier loopt dan van 18:15 tot 18:29:59 enz.

Maandpiek

Op bovenstaande grafiek is er 1 kwartier dat boven de andere uitspringt; nl. van 18:30 tot 18:45. Die piek van 2,9kW is de hoogste die we op deze (onvolledige) grafiek kunnen zien. Volgens diezelfde logica zal er op een ganse maand nagegaan worden hoe groot het grootste kwartiervermogen in die maand was. Dat vermogen telt als uw maandpiek. Elke maand krijgt dus de waarde van het hoogste kwartiergemiddelde toegekend.

In onderstaand voorbeeld is er geen enkele maand die een lagere waarde heeft dan 2,5kW. Mocht dit bij u echter wel het geval zijn, dan wordt er alsnog een minimum gehanteerd van 2,5kW. Het is dus niet mogelijk om met een piek van 0,5kW (bvb. je bent een ganse maand niet thuis) te compenseren voor een andere maand van 5kW.

Gemiddelde maandpiek

Over een periode van 12 maanden tijd zullen er 12 maandpieken zijn. Wanneer we het gemiddelde nemen van deze maandpieken, dan bekomen we de gemiddelde maandpiek. Om dit even te verduidelijken kijken we naar onderstaande afbeelding:

Om tot de gemiddelde maandpiek van een maand (bvb. december) te komen moeten we dus het gemiddelde nemen van de maandpieken van de voorbije 12 maanden. (bvb. januari tot december).

1 maand later schuift die ganse berekening een maand op. Dit is wat we noemen het rollende gemiddelde van de voorbije twaalf maanden, of de gemiddelde maandpiek.

Berekening kostprijs

Binnen Fluvius bestaan er op vandaag nog verschillende onderlinge distributientebeheerders. Elk van deze DNB’s hanteert een ander tarief voor de maandpieken. Hoewel deze tarieven (vermoedelijk) uiteenlopen van €31,93 (Fluvius Limburg) tot €45,86 (Gaselwest) maken we toch gebruik van het maximale tarief, omwille van de sterke verankering van Solar Batteries binnen het gebied van Gaselwest.

Het is belangrijk dat iedereen op een identieke wijze gefactureerd kan worden, ongeacht af de afrekening in pakweg mei of september valt. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt elke gemiddelde maandpiek vermeningvuldigd met 1/12e van het tarief geldend bij uw DNB. Dit ziet er dan uit als volgt:

In deze situatie zal er maandelijks een kost van ongeveer €28 per maand genoteerd worden. Deze kosten worden allemaal samengeteld en zullen uiteindelijk op de eindfactuur terechtkomen.

Belangrijk om te onthouden is dat de gemiddelde maandpiek dient als basis voor de facturatie, niet de “gewone” maandpiek dus.

Start van het capaciteitstarief

Deze berekeningswijze wordt ingevoerd vanaf januari 2023. Het is via mijn.fluvius.be nu al mogelijk om uw maandpieken te raadplegen, maar die zullen nog niet meetellen voor de berekening van uw gemiddelde maandpiek in januari 2023. De enige piek die vanaf dan meegenomen wordt in de berekening voor de gemiddelde maandpiek is januari zelf. Voor februari 2023 zal de gemiddelde maandpiek het gemiddelde zijn van januari en februari. Op die manier wordt er verder opgebouwd tot er effectief 12 maandpieken beschikbaar zijn, waarna dit gemiddelde begint te rollen zoals hierboven uitgelegd.

Wat bij een verhuis?

De pieken hangen niet vast aan een EAN-nummer, noch aan een gebruiker. Wie verhuist neemt dus zijn pieken niet mee naar zijn nieuw adres, en wordt ook niet opgezadeld met de pieken van de voorgangers.

Bij een verhuis wordt de piekhistoriek terug op nul gezet en start een nieuwe opbouw zoals bij de eerste start van het capaciteitstarief op 1 januari 2023.