Verbruikspieken

Dat sommige apparaten meer stroom verbruiken dan andere wist u waarschijnlijk al. Een zware verbruiker zoals een fornuis, vaatwas of wasmachine zal dus een grotere piek genereren dan bijvoorbeeld het opladen van uw laptop of smartphone. De meeste gezinnen hebben thuis in hun tellerkast een automaat die een stroom van 40A doorlaat, of 9,2kVa. Voor de eenvoud gaan we even verder met 9,2kW. Theoretisch gezien is het dus perfect mogelijk om te koken met 3 potten en pannen tegelijk terwijl de vaatwas al bezig is, en er ook een wasmachine en droogkast in werking zijn. De frietketel of oven kunnen nog gebruikt worden en dan zitten we gauw aan de beschikbare limiet.

Het spreekt voor zich dat het elektriciteitsnet niet sterk genoeg is om een dergelijk verbruik van een volledige straat op te vangen. Daarom is het belangrijk dat we ons verbruik spreiden: Koken doe je voor de maaltijd, de vaatwas kan je starten nadien. Wasmachine en droogkast kunnen overdag draaien terwijl de zon schijnt. Op die manier vermijden we grote pieken aan stroomvraag, en voorkomen we tegelijk pieken van injectie op zonnige momenten.

Capaciteitstarief

Dankzij een digitale teller kunnen deze pieken gemeten worden, bij voorkeur houden we deze zo laag mogelijk. Net zoals een ketting maar zo sterk is als zijn zwakste schakel moet het net immers zo sterk zijn als de hoogste piek. Door de extremen zo veel mogelijk te vermijden zijn uitbreidingen van het net te vermijden, en kunnen de huidige kabels nog jarenlang mee.

Op basis van deze pieken zal vanaf 2023 een nieuwe tariefformule gebruikt worden om de nettarieven te bereken: het capaciteitstarief. In het kort komt het er op neer dat er elke maand bekeken zal worden wat de grootste piek (kwartiervermogen) van een verbruiker is, en op jaarbasis worden die 12 pieken herleid tot een gemiddeld piekvermogen. Dit zal dienen als basis voor de berekening van de netkosten (op dit moment zo’n 21% van de stroomfactuur). Merk op dat er voor elke aansluiting een minimum van 2,5kW in beschouwing genomen zal worden. Een tweede verblijf dat 8 maand op een jaar leeg staat zal dus ook een gemiddelde piek hebben van minstens 2,5kW.

We zijn al langer bekend met het prosumententarief. Dit is een forfait voor het gebruik van het net, en wordt berekend aan op basis van het AC-vermogen van uw omvormer. Een hoog AC vermogen betekent echter niet noodzakelijk hoge pieken: wie zijn best doet om op het juiste moment stroom te verbruiken houdt mee het net in evenwicht, maar werd totnogtoe wel afgestraft door de forfaitaire regeling. Dankzij de digitale meters kan er beter bekeken worden wie het net belast, en kunnen die kosten eerlijker worden verdeeld.

Dat sommige mensen meer zullen betalen dan nu staat vast. Maar tegelijkertijd zullen er ook veel winnaars zijn. Elektrisch is de toekomst. Net daarom is het niet logisch om de kosten daarvan strikt lineair door te rekenen. Het capaciteitstarief schuift een deel van de kosten door van hoeveelheid naar capaciteit, hierdoor sparen de elektrische (!) grootverbruikers aanzienlijk uit.

Peakshaving

Door een thuisbatterij in te zetten in de woning kan er aan peakshaving gedaan worden: als er te veel stroom geproduceerd wordt kan het overschot worden opgeslagen, en als er te veel verbruikt wordt levert de batterij stroom om afname van het net te voorkomen of te verminderen. De maandpieken zullen dan beduidend lager liggen (bv. op 1,5kW), en ook het jaargemiddelde komt zo op een beperkte waarde terecht; het minimum van 2,5kW per maand inachtgenomen. Welke besparing exact gerealiseerd kan worden dankzij het capaciteitstarief moet later nog duidelijk worden. 1 ding is alvast zeker: gebruikers die zich inzetten om het net te stabiliseren zullen hiervoor beloond worden.

Prijs van een thuisbatterij samenstellen of een thuisbatterij kopen kan hier.