Commercieel

De terugverdientijd is sterk afhankelijk van uw persoonlijke gebruikersprofiel en de hoeveelheid zonnepanelen die u nu heeft. Het prosumententarief valt volledig weg, en u betaalt transportkosten op een deel van uw verbruik (afname). De terugverdientijd ligt tussen de 8 en 12 jaar. 

Zowel voor de installaties met batterijen alsook de installaties die enkel een omvormer bevatten is er een configuratiepagina op onze website. Als u daar uw keuze gemaakt heeft kan u via de knop naast de berekende prijs uw bestelling doorgeven en uw gegevens nalaten.

Nadien nemen wij contact met u op om een installatiemoment of voorafgaand plaatsbezoek in te plannen.

De installatietermijn bedraagt +/- 4 à 6 weken na plaatsbezoek en bestelling.

U kan zowel voor de omvormer prijs alsook voor de thuisbatterij prijs zelf een berekening maken op onze site. In de meeste gevallen is deze prijs ook effectief de prijs die op de factuur staat. Hoe dan ook komen we voor bestellingen van thuisbatterijen vooraf langs om de situatie te bekijken en te luisteren naar uw verwachtingen. Op basis hiervan kan een afwijkende offerte worden opgemaakt met bijvoorbeeld een extra zekeringskast, werken in kruipruimte, vervangen kabels op lange afstand …

In de prijs die u zelf kan samenstellen is zijn volgende zaken zeker inbegrepen:

  • levering
  • installatie
  • indienststelling
  • monitoring
  • meter (voor batterijen, indien er in de zekeringkast nog 2 modules vrij zijn)
  • keuring

Voor een verbouwing & renovatie geldt een tarief van 6% BTW. Voor nieuwbouwwoningen jonger dan 10 jaar geldt een tarief van 21%.

Voor alle bestellingen boven de 1000 euro wordt een voorschot gevraagd, hiervoor ontvangt u een voorschotfactuur die u per overschrijving kunt betalen. Na installatie wordt de eindfactuur opgemaakt die binnen de 2 weken vereffend kan worden via overschrijving.

Fluvius

Het prosumententarief werd in het leven geroepen om eigenaars van zonnepanelen mee te laten betalen voor hun gebruik van het distributienet. Zonder de digitale meter kon er niet worden achterhaald hoeveel dit gebruik was, en betaalde men op basis van een forfait: het prosumententarief. Dankzij de digitale meter kan dit effectieve verbruik wel worden achterhaald en vervalt de forfait. Het prosumententarief valt dus volledig weg voor alle klanten die reeds een digitale meter hebben. Bovendien is dit noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een premie.

2021: Prosumententarief verdwijnt definitief

Sinds 2021 gaat het niet meer over een keuze, maar is de nieuwe tariefstructuur verplicht voor iedereen die een digitale teller heeft. Deze structuur houdt in dat er voor bruto-afname aan hoge prijs betaald wordt (zo’n €0,29/kWh) terwijl er voor injectie slechts een beperkte vergoeding voorzien wordt onder de voorwaarde dat u een terugleveringscontract heeft. Deze variëren tussen de 4 en 6 cent per geïnjecteerde kWh. Bij de aangekochte stroom zijn de transportkosten inbegrepen, vandaar de hoge prijs. Voor de geïnjecteerde stroom gaat het enkel om het product zelf: elektriciteit. Het transport wordt dan betaald door degene die uw zonnestroom op dat moment verbruikt.

Vanaf 2022 komt er bovendien ook een capaciteitstarief. Iedereen zal een netvergoeding betalen voor de capaciteit die hij van het net nodig heeft; deze wordt berekend aan de hand van maandpieken op kwartierbasis. Meer info daarover vindt u op onze blog.

Een nieuwe elektrische keuring is inderdaad vereist. Deze keuring is in de prijs inbegrepen en wordt uitgevoerd door een derde partij.

Deze kan u aanvragen bij Fluvius. Deze aanvraag verloopt via Deze Link.

Je kan gebruik maken van een premie voor een thuisbatterij, ook na het afschaffen van de terugdraaiende teller. De premie wordt toegekend per kWh aan nuttige capaciteit. Dat is het niveau tot waar de batterij zich kan ontladen. In het geval van de Triple Power 5.8 batterij gaat het om een DOD van 90%, een werkelijke capaciteit van 5,22kWh. De premie bedraagt maximaal 1725 euro en is begrensd op 40% van het factuurbedrag incl. BTW. De hybride omvormers worden sinds 2022 100% meegeteld in het totale factuurbedrag. Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

Op onze productpagina’s vindt u ook terug hoeveel de premie per pakket bedraagt.

Verlaging maximale batterijpremie

Elk jaar neemt de premie beetje bij beetje tot er uiteindelijk geen premies meer zullen worden toegekend.

De huidige premie voor thuisbatterijen geldt tot 31/12/2021. Deze dient aangevraagd te worden binnen de 6 maanden na factuurdatum. Bovendien is niet de factuurdatum maar wel de aanvraagdatum doorslaggevend. Wie in november 2021 een thuisbatterij plaatst heeft wel 6 maand tijd om de premie aan te vragen, maar je valt wel in het verlaagde systeem van 2022 als je dan pas de aanvraag indient.

De komende jaren zal er ook nog een premie zijn, maar deze daalt elk jaar opnieuw ifv het marktaanbod. Voor 2022 gaat het (voorlopig) om een premie van maximaal €1725.

Absoluut. De opgewekte stroom is en blijft groen. De nieuwe omvormer wordt aangesloten op een nieuwe, bidirectionele groenestroomteller. Alle opgewekte energie wordt op die manier ook gemeten door die teller. Opgewekte stroom die wordt opgeslagen in de batterijen passeert wel pas aan de teller op het moment dat die verbruikt wordt.

Als u kiest voor de optie met stroomuitval vertrekken er vanaf de omvormer 2 afzonderlijke kabels naar het verdeelbord. De noodstroomkabel wordt niet aangesloten op de groenestroomteller. In het uitzonderlijke geval van een stroompanne zal de geleverde stroom dus geen groenestroomcertificaten opleveren, maar u houdt thuis wel het licht aan.

Belangrijk om te weten is dat uw nieuwe omvormer nooit een groter AC vermogen mag hebben dan uw oude omvormer. Dankzij enkele handige technische details kunnen we toch een meeropbrengst realiseren uit ondergedimensioneerde installaties.

Technisch

Zonnepanelen kunnen een bepaald vermogen opwekken, en dit wordt uitgedrukt in in Wattpiek, of Wp. Dit vermogen wordt enkel gehaald onder perfecte omstandigheden: ideale belichting, en niet te warm. Ook een omvormer heeft een bepaald vermogen, en dit is uiteraard afgestemd op het aantal panelen die op het dak liggen.

Vroeger waren omvormers echter een stuk duurder dan nu, en sinds 2015 moet er een prosumententarief betaald worden op basis van het AC vermogen van de omvormer: hoe hoger dit vermogen, hoe meer je moet betalen. Aangezien de zonnepanelen enkel onder perfecte omstandigheden hun volle vermogen halen was het dus voordeling om een iets kleinere omvormer te kiezen. Deze was immers goedkoper, en zorgt voor een lager prosumententarief, het verlies in opbrengst is zeer beperkt.

Bij de plaatsing van een thuisbatterij komen we in een nieuwe situatie terecht. De gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen moet niet onmiddellijk worden omgezet in wisselstroom (AC) op het net. Die stroom kan immers rechtstreeks naar de batterij die ook op gelijkstroom werkt. Zo is het mogelijk om 5kWp aan zonnepanelen aan te sluiten op een hybride omvormer van slechts 3,7kW. De opgewekte stroom kan zich dan verdelen over de batterij, de verbruikers van dat moment, en injectie op het stroomnet.

Hoewel de grootte van de omvormer niet langer een rol speelt in de nieuwe tariefstructuren kan het wel belangrijk zijn voor certificaatgerechtigde installaties. Een nieuwe omvormer mag immers nooit een groter AC vermogen hebben dan de oorspronkelijke installatie. Dankzij de installatie van een thuisbatterij kan je dus toch een meeropbrengst halen uit een ondergedimensioneerde installatie.

Een hybride omvormer kan meer dan zijn voorganger: de standaard omvormer. Zo zet hij niet alleen gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom voor de verbruikers in uw woning, hij kan ook een thuisbatterij op- of ontladen. Dit gebeurt dankzij een extra stroommeter die meet wanneer er uw woning stroom nodig is, of er net een overschot is.

De batterij dient in hoofdzaak om uw opgewekte zonne-energie zelf te verbruiken als de zon niet (voldoende) schijnt. Indien gewenst kan de batterij ook voorzien in noodstroom. Het vermogen van de batterij is wel beperkt, en dient niet om op vol vermogen te koken terwijl de vaatwas en wasmachine aan de slag zijn. TV-kijken, gebruik van koelkast en microgolf, enz. vormen geen probleem.

Indien gewenst monteren we tussen een rij schakelaars een lampje, geheel in stijl met uw schakelaars. U zal immers niets merken bij stroomuitval. Dit lampje herinnert u er aan dat u op noodstroom werkt en dat vermogen + capaciteit beperkt zijn.

De batterij wordt geplaatst bij de nieuwe omvormer.

Een nieuwe elektrische keuring is inderdaad vereist. Deze keuring is in de prijs inbegrepen en wordt uitgevoerd door een derde partij.

De huisbatterijen van Solax zijn ontworpen voor minimaal 6000 cycli; dit is het volledig op- en ontladen van de batterij. Er kunnen meerdere dagen over 1 cyclus gaan. Bij 300 cycli per jaar bedraagt de verwachte levensduur 20 jaar. Op de batterij is 10jaar garantie voorzien. 

Allicht wel. Thuisbatterijen werken (net zoals zonnepanelen) op gelijkstroom. Standaard kan een omvormer enkel de gelijkstroom van uw zonnepanelen omzetten in wisselstroom voor gebruik in uw woning. Als u ook graag een batterij wilt opladen is er dus nog een extra aansluiting vereist op uw omvormer zodat die verbonden kan worden met de drie noodzakelijke elementen: uw zonnepanelen, de verbruikers in uw woning, en uiteraard de batterij.

We voorzien deze hybride omvormers meteen bij de installatie van uw thuisbatterij. Zo is alles van dezelfde fabrikant en kan u rekenen op een perfecte installatie.

Absoluut. De opgewekte stroom is en blijft groen. De nieuwe omvormer wordt aangesloten op een nieuwe, bidirectionele groenestroomteller. Alle opgewekte energie wordt op die manier ook gemeten door die teller. Opgewekte stroom die wordt opgeslagen in de batterijen passeert wel pas aan de teller op het moment dat die verbruikt wordt.

Als u kiest voor de optie met stroomuitval vertrekken er vanaf de omvormer 2 afzonderlijke kabels naar het verdeelbord. De noodstroomkabel wordt niet aangesloten op de groenestroomteller. In het uitzonderlijke geval van een stroompanne zal de geleverde stroom dus geen groenestroomcertificaten opleveren, maar u houdt thuis wel het licht aan.

Belangrijk om te weten is dat uw nieuwe omvormer nooit een groter AC vermogen mag hebben dan uw oude omvormer. Dankzij enkele handige technische details kunnen we toch een meeropbrengst realiseren uit ondergedimensioneerde installaties.

kW is een maatstaf voor vermogen, kWh is een maatstaf voor totale hoeveelheid. Je zou het kunnen vergelijken met een ritje op de autosnelweg. Je kan perfect 120km/u rijden over een afstand van 10km. Je snelheid komt dan overeen met vermogen, terwijl je afstand overeenkomt met de totale hoeveelheid. Net zoals 30min rijden aan 120km/u een afstand van 60km oplevert, heb je aan een vermogen van 4kW na 15min 1kWh verbruikt.