Overzicht van een installatie

Installatie omvormer + batterij

In de woning was reeds een niet-hybride omvormer aanwezig. Deze werd vervangen zodat er na afloop van de installatie nog steeds slechts 1 omvormer aanwezig is. Zo beperken we een kluwen aan apparaten. De klant koos hier voor een omvormer met een vermogen van 3.7 KW en 1 Batterij van 5.8 KWH.

Aanpassingen meterkast

Op deze locatie hebben we ook voorzien in noodstroom. Zelf bij een stroompanne blijft het licht hier dus gewoon branden. Ook alle andere apparaten in huis kunnen nog steeds gebruikt worden. Om dit optimaal te laten werken zijn enkele aanpassingen aan de verdeelkast nodig. Er werd een EPS noodstroomvoorziening geplaatst, een extra verdeelkast en een kabelgoot om alles netjes weg te werken.

Wist u dat de omschakeling naar noodstroom volledig automatisch gebeurt? Gemakkelijk, toch!

Installatie modbus in nieuwe meterkast

Voor een installatie zonder noodstroom is er slechts 1 extra module vereist, meestal kan deze geplaatst worden in de bestaande verdeelkast. Voor installaties met noodstroom is meer plaats nodig, en dan is een extra verdeelbord noodzakelijk.

De Modbus staat in rechtstreekse communicatie met de omvormer en meet de totale import of export van stroom van/naar het distributienet. Hier wordt steeds gestreefd naar een waarde van 0 Watt zodat stroomtekorten of -overschotten opgevangen worden door de batterij.

De overige automaten worden enkel gebruikt als de stroom wegvalt, en er dus op noodstroom wordt overgeschakeld. Ook het nieuwe circuit dat tijdens de stroompanne gebruikt wordt is op deze manier goed beveiligd tegen stroomlekken.

Ook in de app is de zichtbaar dat de uitwisseling met het stroomnet 0 Watt is. Alle stroom wordt dus zelf voorzien.

    Keuring: ééndraadschema + situatieschets

    Een dergelijke installatie moet opnieuw gekeurd worden aangezien dit een ingrijpende wijziging betreft. De kostprijs van de keuring is inbegrepen in de installatie, en wordt voorzien door een onafhankelijke externe partner.

    Het nieuwe eendraadschema en situatieschets worden opnieuw opgemaakt en digitaal afgeleverd bij de klant.