Monitoring

Na installatie van een nieuwe omvormer, thuisbatterij en/of extra zonnepalen wilt u natuurlijk weten of alles perfect werkt en hoeveel alles opbrengt. Dankzij de ingebouwde meter in alle Solax omvormers kan u eenvoudig uw opbrengsten raadplegen. Hiervoor is een internetaansluiting vereist. Bovendien kan u ook uw verbruik raadplegen in de app dankzij de installatie van een modbus.

Smartphone App

Dankzij een gebruiksvriendelijke smartphone app kan u op eender welk moment zien hoeveel stroom uw zonnepanelen leveren. Bovendien worden alle gegevens bewaard in de cloud zodat u steeds kan vergelijken met vorige jaren.

Ook uw batterij is zichtbaar in de app. Zo kan u niet enkel zien hoe ver deze opgeladen is, maar ook of u deze aan het opladen of net aan het gebruiken bent. Op het einde van de dag kan u ook zien hoe veel (of liever hoe weinig) stroom u nodig had van het net, of juist hebt moeten terugleveren in het geval van een volle batterij.

Nachtverbruik 1

Zélfs ’s nachts blijft de stroomteller op 0 staan. Ook de koffie in de ochtend wordt gemaakt met stroom van gisteren.

IMG 4460

Wanneer de zon niet schijnt komt de nodige energie vanuit de batterij. Het stroomnet levert geen energie.

Modbus

Bij de batterij-installaties hoort ook een modbus. Deze wordt geplaatst in uw zekeringskast en meet het verbruik of de opbrengst van de volledige woning. Bij een tekort levert de batterij stroom, en bij een overschot laadt deze op. Bovendien is al deze info ook zichtbaar in de app.

Modbus