Absoluut. De opgewekte stroom is en blijft groen. De nieuwe omvormer wordt aangesloten op een nieuwe, bidirectionele groenestroomteller. Alle opgewekte energie wordt op die manier ook gemeten door die teller. Opgewekte stroom die wordt opgeslagen in de batterijen passeert wel pas aan de teller op het moment dat die verbruikt wordt.

Als u kiest voor de optie met stroomuitval vertrekken er vanaf de omvormer 2 afzonderlijke kabels naar het verdeelbord. De noodstroomkabel wordt niet aangesloten op de groenestroomteller. In het uitzonderlijke geval van een stroompanne zal de geleverde stroom dus geen groenestroomcertificaten opleveren, maar u houdt thuis wel het licht aan.

Belangrijk om te weten is dat uw nieuwe omvormer nooit een groter AC vermogen mag hebben dan uw oude omvormer. Dankzij enkele handige technische details kunnen we toch een meeropbrengst realiseren uit ondergedimensioneerde installaties.