De terugverdientijd van batterijen staat – mede dankzij slimme sturingen, dynamische tarieven, enz – op een goed niveau van ongeveer 6 jaar. Hierdoor heeft de regering beslist dat er geen premie meer nodig is. Goed gedimensioneerde systemen zijn rendabel op zichzelf. Er zijn geen premies meer voor thuisbatterijen sinds 1/4/2023